Dallas 2015 Sponsors


Sponsor Name Sponsor Amount Sponsor For
Karishma Manandhar $ 30 Bidha Pandey
Indra Gurung $ 25 Bidha Pandey
Neera Neupane $ 20 Bidha Pandey
Aalisa Sharma $ 20 Bidha Pandey
Ashok Dhakal $ 10 Bidha Pandey
Jharana Shrestha $ 100 Nilima Shrestha
Raju Shrestha $ 50 Nilima Shrestha
anonymous $ 100 Nilima Shrestha
anonymous $ 25 Nilima Shrestha
Deep pokharel $ 50 Nilima Shrestha
Yumesh Shrestha $ 21 Nilima Shrestha
Bed Basnet $ 50 Nilima Shrestha
Saurav Amatya $ 20 Nilima Shrestha
anonymous $ 20 Nilima Shrestha
Enna Mathema $ 15 Nilima Shrestha
Suman Rai $ 20 Nilima Shrestha
Sushil Tiwari $ 10 Nilima Shrestha
Pukar Baskota $ 50 Nilima Shrestha
Sharmila Koirala $ 25 Nilima Shrestha
anonymous $ 50 Nilima Shrestha
Asmila Gurung $ 100 Nilima Shrestha
Bikky Shrestha $ 20 Nilima Shrestha
anonymous $ 10 Nilima Shrestha
SHAILENDRA MANANDHAR $ 20 Nilima Shrestha
krishna lamichhane $ 100 Nilima Shrestha
Anup Thaku $ 50 Nilima Shrestha
anonymous $ 50 Nilima Shrestha
Bhanu Kharel $ 100 Nilima Shrestha
Anil Shrestha $ 55 Nilima Shrestha
Manish Sainju $ 25 Nilima Shrestha
Rajendra Paudel $ 25 Nilima Shrestha
Dinesh Shrestha $ 25 Nilima Shrestha
anonymous $ 10 Deepak Silwal
Sushant Baskota $ 20 Deepak Silwal
Sushil Karki $ 30 Deepak Silwal
Sanju Pandey $ 20 Deepak Silwal
anonymous $ 25 Cusal Pokharel
anonymous $ 20 Cusal Pokharel
Bhoj Raj Bhatta $ 51 Cusal Pokharel
Jay Pant $ 50 Cusal Pokharel
Regan Nepal $ 25 Cusal Pokharel
Rayan Rays $ 20 Cusal Pokharel
Archana Shrestha $ 10 Cusal Pokharel
Anish Poudel $ 50 Cusal Pokharel
anonymous $ 30 Cusal Pokharel
Bibek Maharjan $ 50 Cusal Pokharel
Bishnu Pandey $ 50 Cusal Pokharel
Ayush R Aryal $ 25 Cusal Pokharel
Sudikshya Koirala $ 25 Cusal Pokharel
Deepak Koirala $ 15 Cusal Pokharel
Karuna Pokharel $ 20 Cusal Pokharel
Pravesh Niroula $ 25 Cusal Pokharel
Bibek Bhattarai $ 200 Cusal Pokharel
anonymous $ 25 Cusal Pokharel
Sudha Shrestha $ 30 Cusal Pokharel
Krishna Niroula $ 15 Cusal Pokharel
sunita / prakash gautam $ 40 Cusal Pokharel
Colleen Boland $ 25 Cusal Pokharel
Guna Subedi $ 100 Cusal Pokharel
Sudha Shrestha $ 30 Cusal Pokharel
Nandita Subedi $ 50 Cusal Pokharel
Shova Pokharel $ 20 Cusal Pokharel
Kumar Pokharel $ 20 Cusal Pokharel
Anuj Bhandari $ 100 Cusal Pokharel
anonymous $ 50 Cusal Pokharel
Anjana Koirala $ 50 Cusal Pokharel
anonymous $ 100 Suman Kaji
anonymous $ 10 Suman Kaji
Nisha Bhandary $ 50 Suman Kaji
Gayatri Tiwari $ 25 Suman Kaji
Lav Budhathoki $ 25 Suman Kaji
Regan Nepal $ 25 Suman Kaji
Mahima Sharma $ 20 Suman Kaji
Anish Poudel $ 50 Suman Kaji
niroj pant $ 200 Suman Kaji
anonymous $ 50 Suman Kaji
Sami Dahal $ 20 Suman Kaji
anonymous $ 30 Suman Kaji
sunita gautam $ 40 Suman Kaji
Hema Sharma $ 30 Suman Kaji
murali adhikari $ 100 Suman Kaji
Subash Gautam $ 30 Suman Kaji
Shristi Karanjit $ 25 Suman Kaji
Bandana Thapa $ 50 Suman Kaji
Sneha Sapkota $ 50 Suman Kaji
Ashish Manandhar $ 25 Suman Kaji
Sandhya Pradhan $ 10 Suman Kaji
Joya Sharma $ 20 Suman Kaji
Rupak Pandey $ 50 Suman Kaji
Diwas Dhungel $ 51 Suman Kaji
Aadesh K\' Niraula $ 50 Suman Kaji

Our Sponsors