Boston Sponsors


Sponsor Name Sponsor Amount Sponsor For
Regan PRITZKER $ 500 Samjhana Gurung
Sara & Livvy Gardner-Parlow $ 250 Samjhana Gurung
sudip kc $ 150 Mukta Shah
Dhaula Rai $ 111 Samjhana Gurung
anonymous $ 100 Samjhana Gurung
Lai Peng Chung $ 100 Samjhana Gurung
Lai Peng Chung $ 100 Samjhana Gurung
anonymous $ 100 Samjhana Gurung
Sunaina Anand $ 100 Samjhana Gurung
Razeena Shrestha $ 50 Samjhana Gurung
Subir Shrestha $ 50 Samjhana Gurung
Tisha Shrestha $ 50 Rashmi KC Karki
Monika Ranjitkar $ 50 Samjhana Gurung
Suresh Gupta $ 50 Samjhana Gurung
Mamta Singh $ 50 Mukta Shah
Rachana Kaspal $ 50 Rashmi KC Karki
Sunil Shrestha $ 50 Rashmi KC Karki
Ani Simon-Kennedy $ 50 Anisha Shrestha
Prakash Shrestha $ 50 Samjhana Gurung
Utsab Gurung $ 50 Samjhana Gurung
Pushkar Neupane $ 50 Samjhana Gurung
anonymous $ 50 Mukta Shah
anonymous $ 50 Samjhana Gurung
Laxmi Karki $ 50 Rashmi KC Karki
Sruti Khadka $ 50 Rashmi KC Karki
anonymous $ 50 Rashmi KC Karki
Labina Shrestha $ 50 Samjhana Gurung
Sajha.com . $ 50 Samjhana Gurung
maita gurung $ 40 Samjhana Gurung
Anu Shrestha $ 40 Anisha Shrestha
basanta gurung $ 40 Samjhana Gurung
anjan pandey $ 40 Anisha Shrestha
anonymous $ 40 Samjhana Gurung
min gurung $ 30 Samjhana Gurung
Prakash  Rayamaji $ 30 Rashmi KC Karki
Rashmi Kerpal $ 30 Rashmi KC Karki
dhan kumari gurung $ 30 Samjhana Gurung
Puspa  Dhakal $ 30 Rashmi KC Karki
Basistha Joshi $ 30 Anisha Shrestha
Sarita KC $ 30 Mukta Shah
Anima Singh $ 30 Anisha Shrestha
Nisa Gurung $ 25 Samjhana Gurung
Suk Maya Gurung $ 25 Samjhana Gurung
Gagan Singh Dangol $ 25 Mukta Shah
Nabina Barun $ 25 Mukta Shah
Pravab Rana $ 25 Mukta Shah
Radheshyam Shrestha $ 25 Samjhana Gurung
Purna Gurung $ 25 Samjhana Gurung
Sundar Gurung $ 25 Samjhana Gurung
Mamta Sonwalkar $ 25 Samjhana Gurung
Nancy Taylor $ 25 Samjhana Gurung
Sara & Giuliana Selig $ 25 Samjhana Gurung
Sushma Singh $ 25 Mukta Shah
Sasha Shree Basnet $ 25 Mukta Shah
Vanessa Rai $ 25 Samjhana Gurung
Saraswati Gurung $ 25 Samjhana Gurung
Johana Shah $ 25 Mukta Shah
anonymous $ 25 Samjhana Gurung
Shanta Bist $ 25 Mukta Shah
Labina Shrestha $ 25 Mukta Shah
Puspa Gurung $ 25 Samjhana Gurung
Bir Shah $ 21 Mukta Shah
Joanna Chanaj $ 20 Mukta Shah
Madhu Sudhan Paudel Chhetri $ 20 Rashmi KC Karki
Nanu Mahat $ 20 Samjhana Gurung
Sarita Dawadee $ 20 Samjhana Gurung
Ramala  Gurung $ 20 Samjhana Gurung
Pushpa Gurung $ 20 Samjhana Gurung
khagendra & Usha Gurung $ 20 Samjhana Gurung
Suraja Gurung $ 20 Samjhana Gurung
Sasha Shree Basnet $ 20 Rashmi KC Karki
Anita Singh $ 20 Anisha Shrestha
Razeena and Subir Shrestha $ 20 Anisha Shrestha
Bhavana  Adhikary $ 20 Rashmi KC Karki
Karma  Maharjan $ 20 Rashmi KC Karki
Radha Thapa $ 20 Mukta Shah
Shashi Paudel $ 15 Rashmi KC Karki
Sashi  Poudel $ 15 Rashmi KC Karki
Matthew Horwitz $ 10 Anisha Shrestha
Sachin Kayastha $ 10 Anisha Shrestha
elina shrestha $ 10 Anisha Shrestha
Utsav Adhikari $ 10 Anisha Shrestha
Pushpa Dhakal $ 10 Rashmi KC Karki
Maita Gurung $ 10 Samjhana Gurung
Min Gurung $ 10 Samjhana Gurung
Tirtha Gurung $ 10 Samjhana Gurung
Prakash Rayamajhi $ 10 Rashmi KC Karki
Anita Rijal $ 10 Anisha Shrestha
anonymous $ 10 Mukta Shah
Sujan Devbhandari $ 10 Anisha Shrestha
Hitesh Bhattarai $ 10 Anisha Shrestha
John Rolfe $ 10 Samjhana Gurung
Ponam Thajali $ 10 Samjhana Gurung
Bhakta B Gurung $ 5 Samjhana Gurung
Mankumari Gurung $ 5 Samjhana Gurung
Rakshaya Gurung $ 5 Samjhana Gurung
Maulik Gurung $ 5 Samjhana Gurung
Manjari Gurung $ 5 Samjhana Gurung

Our Sponsors